Skip to the content

Utstilling på galleri Format 2018

Til denne utstillingen viste jeg for første gang arbeider hvor glasset er formet skulpturelt og hvor objektene også inngår i en helhetlig fortelling heller enn som enkeltobjekter. 

Utstillingen åpner opp for assosiasjoner rundt temaer som frastøtende - tiltrekkende, menneskelig inngripen i natur, liv og død. Prosjekt inngår også i en undersøkelse av en av glassets fremste egenskaper, nemlig skjønnhet. Jeg lot meg utfordre av motsetningene og grenselandet mellom det stygge og det vakre.