Skip to the content

I arbeidet med serien kalt BUKL! er det jakten på det fullendte forholdet mellom form, farge, rytme, dynamikk og spenning som er drivkraften. 

Utgangspunktet er likt hver gang, en sylinder. Mulighetene er uendelige og i prosessen går formen fra statisk og kjedelig til dynamisk og spennende etter gjentatte turer inn og ut av varmeovnen. Hver gang endres formen litt. Det er ingen fasit som forteller når man skal stoppe opp og sette to streker under svaret, svaret er nytt hver gang, en umatematisk, personlig fornemmelse basert på erfaring, formfølelse og intuisjon. Ofte oppstår det noe helt uventet som må tas stilling til. Bevare, endre, stoppe, fortsette? Brått er formen perfekt, den ble nøyaktig som planlagt. Eller helt annerledes.