Skip to the content

Kan man stole på det øyet forteller oss?

Serien Hildring har fått navnet sitt fra luftspeilingen som oppstår når varm luft ligger over en kjølig flate og manipulerer lysstråler slik at gjenstander synes å sveve i luften. 

Utgangspunktet for arbeidene er en sluttet glassform, en kule, et egg, en ellipse, ved hjelp saging, sliping og til slutt polering oppstår det nye former i formen. En bevegelse er igangsatt og det er opp til betrakteren, ved å forflytte seg rundt objektet, å fullføre bevegelsen. Det kan ta mange runder før øyet har fortalt hele historien.